ΟΜΙΛΕΙΤΕ...Οξυώτικα

Περιληπτικές αναφορές σχετικά με τα φωνητικά γνωρίσματα και τα γλωσσικά ιδιώματα των Μαστοροχωρίων

Με την παράθεση των βασικών γνωρισμάτων στην ανάπτυξη της καθημερινής γλώσσας που ακολουθεί, δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει τα βασικότερα από αυτά. Ο πλούτος των φωνητικών και γλωσσικών ιδιωμάτων που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί συλλογική και επιστημονική έρευνα και μελέτη.

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά:

1. Το κρύψιμο (κώφωση)των άτονων ο και ω που ακούγονται σαν ου και των επίσης άτονων ε και αι που ακούγονται σαν ι : Πιδί (παιδί), κουρίτσι (κορίτσι) σκύβου (σκύβω) στρίβου (στρίβω), Δήμους (Δήμος), Νάσιους (Νάσιος)

2. Η αποβολή στα ρ. του άτονου ει στο 2ο και 3ο ενικό πρόσωπο : σκαβ’ς (σκάβεις), πλεν΄ς (πλένεις)
Γενικά καταγράφεται το κόψιμο της κατάληξης ρημάτων στο 3ο πρόσAωπο κυρίως. (εμπειρική επισήμανση)

3. Η αποβολή του υ ανάμεσα σε σύμφωνα (Φ’σεκ’ = Φυσέκι)

4. Η αποβολή του άτονου τελικού ι στα ουσιαστικά και ουδέτερα και του τελικού η στα θηλυκά: : μύτ’ (μύτη), κεφάλ’ (κεφάλι), Τετάρτ’ (Τετάρτη).

5. Η αποβολή των άτονων φωνηέντων και διψήφων ανάμεσα σε σύμφωνα : σ΄κωνουμαι (σηκώνομαι), τ΄ραου (τηράω=κοιτάζω), π’ ραζ (πειράζει), σκ’λι (σκυλι)

6. Η απόκρυψη μερικών συμφώνων, καθώς και η μετατροπή του ε σε ο (όξω=έξω, ορμήνια = ερμηνεία).

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα στο λεξικό για να δείτε λέξεις και φράσεις της τοπικής διαλέκτου:

 

lexico