ΟΜΙΛΕΙΤΕ...Οξυώτικα - Ξ-Ο


Ξ
Ξακρίζω (ρ)    :    καθαρίζω
Ξικ' να γένει (φρ)    :    Ας πάει χαμένο
Ξικαπίστρουτο (επ)    :    Άλογο, μουλάρι χωρίς χαλινάρι
Ξ'νογαλο (το)    :    Αποβουτυρωμένο γάλα
Ο
Όξου (επιρ)    :    Έξω
Οργιά (η)    :    Μέτρο μήκους ίσο με το άνοιγμα των χεριών
Όρσε (επιφ)    :    Πάρε
Ουδεκεί (επιρ)    :    Κοντά
Ούι    :    Αχ,
Ουρμηνεύω (ρ)    :    συμβουλεύω
Όχτος    :    Τοίχος στο κάτω μέρος των χωραφιών

lexico