ΟΜΙΛΕΙΤΕ...Οξυώτικα - Η-Θ-Ι


Η
Ήλιους ή βρουχή     :    επιλογή "μάνας" σε παιγνίδι
(Η)μερομήνια    :    Οι 12 πρώτες μέρες του Αυγούστου. Οι καιρικές συνθήκες αντιστοιχούσαν στον καιρό των επόμενων 12 μηνών


Θ
Θέμα (το)    :    Τοποθεσία πάνω από την ασβεσταριά
Θηλ' κώνω (ρ)    :    Κουμπώνω
Θιαμαίνομαι (ρ)    :    Σε θαυμάζω
Θ'κο μ' (αντων)    :    Δικό μου
Θ'κούλ (το)    :    Ξύλινο εργαλείο με δύο άκρες για το λίχνισμα σταριού
Θ'λια (η)    :    Θηλιά
Θ'μιάμα (το)    :    Το λιβάνι
 
Ι
Ικεί(γ)ια (επιρ)    :    Εκεί δα
Ινάτ' (το)    :    Το πείσμα

lexico