ΟΜΙΛΕΙΤΕ...Οξυώτικα - Κ

Κ

Καζίκ' (το)    :    Το πάθημα

Καζ'μάς    :    Σκαπτικό εργαλείο με ατσάλινη μύτη
Κακαράντζα (η)    :    Μικρή κοπριά αιγοπροβάτων
Κακκάβ' (το)    :    Μεγάλη κατσαρόλα
Καμπλάφ'     :    Το καπέλο Ιερέα
Καπίστρ'     :    Το χαλινάρι
Κασκαρίκα (η)    :    Φάρσα
Καστραβέτσ' (το)    :    Αγγούρι
Καταεί (επιρ)    :    Κάτω.
Καταντίπ (επιρ)    :    Καθόλου
Κατσιάρα (η)    :    Το μεγάλο βήμα
Κιτρομπόμπολα (τα)    :    Σπόροι κέδρου
Κλέτσ'κες (οι)    :    Οι μεγάλες βελόνες πλεξίματος
Κολ'τσίδα (η)    :    Άγριο χόρτο, ενοχλητικός
Κονάκι (το)    :    Μικρή καλύβα
Κόσ'α (η)    :    Μεγάλο δρεπάνι για κοπή τριφυλλιού
Κουλουφωτιά (η)    :    Η πυγολαμπίδα
Κουμάσ' (το)    :    κατάλλυμα πουλερικών, Πονηρός
Κουπρίτ΄ς (ο)    :    Ράτσα σκύλου, ο τεμπέλης άνθρωπος
Κουρελού (η)    :    Υφαντό από λουρίδες κουρελιών φτιαγμένο στον αργαλειό
Κουρκούτ' (το)    :    Χυλός με αλέυρι και νερό, άμυαλος
Κουροψαλ'δο (το)    :    Μεγάλο ψαλίδι για κούρεμα αιγοπροβάτων
Κουρφή (η)    :    Γάλα ελαφρώς ξυνό που η πήξη του αρχίζει από την κορυφή του δοχείου
Κουσεύω (ρ)    :    Τρέχω
Κουτάω (ρ)    :    Τολμώ
Κουτσ'κο (το)    :    Το μικρό παιδί
Κρένω (ρ)    :    Μιλάω
Κριτσ'νάει (ρ)    :    Αστράφτει

lexico