ΟΜΙΛΕΙΤΕ...Οξυώτικα - Λ


Λ
Λαγαρίζω (ρ)    :    Ξεθολώνω
Λαιμαργιά (η)    :    Στεφάνι γύρω από το λαιμό ζώου
Λακάω (ρ)    :    Φεύγω
Λαλ'σε (ρ)    :    Σάλεψε
Λαμπίκος (ο)    :    Πεντακάθαρος
Λαμπόγυαλο (το)    :    Γυάλινο κάλυμμα λάμπας πετρελαίου
Λανάρ' (το)    :    Εργαλείο για την επεξεργασία μαλλιού
Λάπατο (το)    :    Πλατανόφυλλο χόρτο ιδανικό για πίττες
Λειτουργιά (η)    :    Πρόσφορο για την εκκλησία
Λιάτα (η)    :    Μεγάλο τσεκούρι
Λίμπα (η)    :    Βαθύ πιάτο
Λόρδα (η)    :    Μεγάλη πείνα
Λουμάδες (οι)    :    Είδος παιγνιδιού

lexico