ΟΜΙΛΕΙΤΕ...Οξυώτικα - Ν


Ν
Νίβουμι (ρ)    :    Πλένομαι
Νίλα (η)    :    Δυστυχία
Νομ΄(ρ)    :    Δώσε μου
Νοντάς     :    Μεγάλο δωμάτιο σπιτιού
Ντάμκα     :    Μπάλωμα (χρώματος), πιτσιλιά (χρώματος –διαφορετικός/παρδαλός χρωματισμός-) ( ο Τοίχος είναι ντάμκα ντάμκα)
Νταβάν' (το)    :    Μεγάλη μύγα που τσιμπάει τα ζώα
(Ν)ταβάς (ο)     :    Μεγάλο ταψί
Νταραβέρ' (το)    :    Η συναλλαγή
Ντζιώρας (ο)    :    Ξεροκέφαλος, επίμονος
Ντράβαλο (το)    :    Φασαρία, συνωστισμός
Ντραμ'ζάνα (η)    :    Μεγάλη γυάλινη μπουκάλα για κρασί, τσίπουρο

lexico