Πανηγύρια

Από του Αη-Δημητριού (26 Οκτώβρη) μέχρι του Αιλιώς. Η περιγραφή των σημαντικότερων στιγμών ψυχαγωγίας καθώς και τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμα ανασύρθηκε από το προσωπικό αρχείο του Θανάση Πορφύρη.