Μουσική - ΚωνσταντήςΚωνσταντής

Άντε ο Κωνσταντής, Κώστα μ΄ κι ο Κωνσταντάς
Α κι ο μικρό-Κωνσταντίνος, Κωνσταντάκη μου
Α κι ο μικρό-Κωνσταντίνος, λεβεντάκη μου

Άντε τρεις χρόνους, Κώστα μ΄ επερπάταγε
Να βρει καλή γυναίκα, Κωνσταντάκη μου
Να βρει καλή γυναίκα, λεβεντάκη μου.

Να βρει ψηλή, Κώστα μ΄ να βρει λιγνή
Να βρει καγκελοφρύδα, Κωνσταντάκη μου
Να βρει καγκελοφρύδα, λεβεντάκη μου

Άντε βρήκε ψηλή, Κώστα μ΄ βρήκε λιγνή
Βρήκε της αρεσκιάς του, Κωνσταντάκη μου.
Βρήκε της αρεσκιάς του, λεβεντάκη μου.

Τρεις χρόνους γράφουν τα προικιά
και τρεις τα πανωπροίκια, Κωνσταντάκη μου
και τρεις τα πανωπροίκια, λεβεντάκη μου