Διοίκηση

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΖΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΠΙΖΟΥ-ΤΖΙΑ

ΜΕΛΗ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΤΣΙΜΑΣ, ΚΕΜΜΟΥ-ΒΑΒΑΝΑΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

 

 

Επικοινωνία
Ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. περιμένουμε τις εντυπώσεις σας.